21/12/18

Gaucho – bohater argentyńskich poematów

Gaucho – bohater argentyńskich poematów

8. grudnia w Muzeum Ruchu Ludowego odbyło się spotkanie z panią Agatą Kornacką, lingwistką i tłumaczką poezji argentyńskiej z okazji wydania przełożonego przez nią poematu „Santos Vega” autorstwa Rafaela Obligado.

Nie jest to pierwszy kontakt polskich czytelników z dziewiętnastowieczną literaturą gauczowską.

Dzięki pani Agacie mogli przeczytać po polsku „Martina Fierro” oraz „Powrót Martina Fierro” pióra Jose Hernandeza, poematy będące dla Argentyńczyków tym, czym „Pan Tadeusz” dla Polaków.

Autorka przekładu mówiła o problemach towarzyszących translacji, „ nieprzekładalności” tekstu poetyckiego, trudności w odnajdowaniu ekwiwalentów oryginału. Przedstawiła też postać tytułowego bohatera i jego legendę, a także miejsce gauczów w kulturze argentyńskiej, ich historię i mitologię

autor tekstu: Ewa Pernal

Gaucho – bohater argentyńskich poematów

23/11/18

Prezentacja poematu Rafaela Obligado "Santos Vega"

Stowarzyszenie Polsko-Argentyńskie serdecznie zaprasza na spotkanie z poezją argentyńską - prezentację poematu Rafaela Obligado "Santos Vega", w tłumaczeniu Pani Agaty Joanny Kornackiej, które odbędzie się 8. grudnia 2018 roku o godz. 17:00 w sobotę, w Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie, Aleja Wilanowska 204.

Spotkanie z Autorką przekładu poprowadzi Pani Ewa Pernal, członek Stowarzyszenia Polsko-Argentyńskiego. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ambasady Republiki Argentyny.

Podczas spotkania, Pani Agata Kornacka opowie Czytelnikom o treści poematu, problemach, jakie napotkała podczas tłumaczenia, kompulsjach i obsesjach tłumacza poezji oraz granicach przekładalności.

„Na ręce Czytelnika składam kolejny utwór poświęcony sprawie argentyńskiej, wciąż nie dość przepracowanej, jeśli sądzić powydarzeniach rozgrywających się we współczesnej Argentynie. Zdecydowałam się przetłumaczyć poemat Rafaela Obligado, ponieważ urzekł mnie swoją niespotykaną metryką, melodią i – rzecz jasna – tematyką, która nie pozwala tłumaczowi poruszać się jedynie po powierzchni słów, wzmaga jego czujność i ciekawość, każe sięgnąć głębiej: do źródeł problemu, który został poruszony w poemacie”.

22/11/18

Inauguracja wernisażu wystawy Stanisław Skarżyński, historyczny lot przez Atlantyk 1933 z okazji 85 rocznicy lotu

Stanisław Skarżyński

Dnia 17 października 2018 roku o godz. 15:00 ku pamięci słynnego lotnika płk pil Stanisława Skarżyńskiego z okazji 85 rocznicy historycznego lotu odbyła się inauguracja wernisażu wystawy „Stanisław Skarżyński, historyczny lot przez Atlantyk 1933”. Wernisaż wpisuje się w cykl wydarzeń kulturalnych o tematyce niepodległościowej „Wielcy Polacy na Obczyźnie”, realizowanego przez bibliotekę w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wydarzenie to mogło być zrealizowane dzięki wspólnej współpracy kilku organizatorów: Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga- Południe w Warszawie, Stowarzyszeniu Polsko-Argentyńskiemu, Towarzystwu Polsko-Brazylijskiemu, Muzeum Historii Ruchu Ludowego przy udziale 8 Bazy Lotnictwa Transportowego im. płk pil Stanisława Jakuba Skarżyńskiego. Wystawa została objęta honorowym patronatem Ambasady Republiki Argentyny.

Otwarcie wystawy rozpoczęło się oficjalnym powitaniem znamienitych Gości przez Dyrektor Biblioteki Panią Mirosławę Majewską. Podkreśliła znaczenie tego ważnego dnia w bardzo ważnym roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i kultywowania pamięci o Wielkich Polakach, w którym to gronie zajmuje miejsce płk pil Stanisław Skarżyński. Poprzez patronów ulic, tablic na budynkach oraz pomniki i skwery, Warszawa upamiętnia wielkich Polaków.

Stanisław Skarżyński

Ambasador Republiki Argentyny Pani Ana Maria Ramirez powiedziała kilka słów o przyjaźni polsko-argentyńskiej, polsko-latynoskiej jej istocie oraz jej kontynuacji, nawiązując do tak ważnych rocznic.

Najważniejszym gościem był Gość Honorowy Pan Maciej Skarżyński syn słynnego lotnika. Z wyrazami wzruszenia wspomniał o swoim Ojcu, który tak ukochał Argentynę i Polonię, że po wylądowaniu w Brazylii, odmówił panu ambasadorowi Raczkiewiczowi prośby o natychmiastowy powrót do kraju i poleciał do Argentyny na spotkania z Argentyńczykami i Polakami. Wspomniał, że Ojciec często omawiał chwile spędzone w tym ślicznym kraju.

Pan Maciej przekazał serdeczne podziękowania i wyrazy radości Gospodarzowi i organizatorom za inicjatywę 85 rocznicy przelotu w wyjątkowym roku – roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Stanisław Skarżyński

W roku 1936 Federation Aeronutique Internationale wydała medal, który teraz rokrocznie jest nadawany za wyjątkowe wyczyny lotnicze.(mówił dalej) Pierwszym uhonorowanym tym Medalem Bleriota był kpt. pil Stanisław Skarżyński - Polski pilot. W rekordach międzynarodowych, rekord Ojca jest dalej nie pobity a RWD-5bis inż. Rogalskiego, Wigury i Drzewieckiego jest dalej najmniejszym samolotem, który kiedykolwiek przeleciał Atlantyk.

Syn Pułkownika złożył również podziękowania licznie przybyłym Gościom: Korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce, Przedstawicielom Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Przedstawicielom lotnictwa Wojska Polskiego, Przedstawicielom Aeroklubów Lotnictwa Cywilnego oraz innych instytucji, organizacji i stowarzyszeń i prasy lotniczej.

Następnie przemówienie wygłosił ppłk pilot Krzysztof Janica, prezentując list od dowództwa 8 Bazy Lotnictwa Transportowanego. Rozpoczął od zacytowania słów przedwojennego szefa Departamentu Aeronautyki, gen. Ludomiła Rayskiego które, w pełni oddają to, co dla polskiego lotnictwa zrobił płk pil Stanisław Jakub Skarżyński.

Stanisław Skarżyński

„Lotnictwo wtedy jest silne, kiedy ma dobrych pilotów i dobre maszyny. Ale wtedy zaczyna być wielkie, kiedy ma swoją legendę. Stanisław Jakub Skarżyński jest jednym z twórców legendy lotnictwa polskiego”

Pan Podpułkownik wspomniał o wyczynie płk pil Stanisława Skarżyńskiego, wzorze dla lotników polskich oraz obowiązku kultywowania pamięci o tak bohaterskim Lotniku, gdzie dla 8 Bazy Lotnictwa Transportowego im. płk pil Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Krakowie-Balicach, nosić imię patrona to honor i zaszczyt.

Dzięki staraniom Dowódcy Bazy płk pil Pawła Bigosa, wszystkie samoloty Bazy na swoich kadłubach, będą nosiły wizerunek płk pil Stanisława Skarżyńskiego wraz informacją upamiętniającą jego wyczyn sprzed 85 laty.

Pan ppłk pil Krzysztof Janica w imieniu Dowódcy, żołnierzy i pracowników 8 BLTr pogratulował i podziękował za inicjatywę wernisażu, pokazującego wybitne postaci dla upamiętnienia obchodów rocznic w wyjątkowym roku 100-lecia niepodległości.

Miłą niespodzianką dla Pana Macieja Skarżyńskiego oraz przybyłych Gości było oficjalne wręczenie Panu Maciejowi przez Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego – Dyrektora Zarządzającego Aeroklubu Polskiego Pana Ryszarda Michalskiego certyfikowanego reprintu wpisu do księgi pamiątkowej, informującego o wyczynie, którego dokonał płk pil S. Skarżyński.

Stanisław Skarżyński

Pan Stanisław Pawliszewski – Prezes Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego, były ambasador RP w Brazylii po przywitaniu się i podziękowaniu Gospodarzowi - Pani Dyrektor Biblioteki, Organizatorom oraz Gościom wygłosił prelekcję o Stanisławie Skarżyńskim i wystawie.

Pan Pawliszewski przybliżając postać płk pil Stanisława Skarżyńskiego wspomniał o Jego historycznym locie, ustanawiającym rekord światowy oraz odznaczeniu medalu FAI, który jako pierwszy i jedyny Polak otrzymał a samolot RWD-5 bis był najmniejszym, jaki dotąd przeleciał Atlantyk. Wskazał na aktualność tego rekordu. Pan Prezes opowiedział, co znajduje się na wystawie oraz roli tego historycznego wydarzenia. Wskazał na spotkania popularyzujące polskie lotnictwo, spotkania z władzami w Brazylii i Argentynie oraz społecznościami polonijnymi w tych krajach, gdzie Skarżyński był entuzjastycznie witany. Wspomniał również, o entuzjastycznym powitaniu przez Polaków włącznie z członkami rządu po powrocie do kraju z za Atlantyku oraz odznaczeniu Lotnika Orderem Polonia Restituta w 1933 roku; a z kolei, że w roku 1931 dokonał zwycięskiego lotu dookoła Afryki razem z por. obserwatorem Andrzejem Markiewiczem na samolocie polskiej konstrukcji Ł-2. Rajd afrykański uczynił Jego nazwisko znanym w świecie. Były ambasador podkreślił rolę Pułkownika w organizacji polskiego lotnictwa w Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej i powiedział o Jego tragicznej śmierci podczas powrotu z nalotu na Bremę; Stanisław Skarżyński został odznaczony wieloma odznaczeniami polskimi i zagranicznymi oraz pośmiertnie mianowany pułkownikiem przez Wodza Naczelnego gen. Władysława Sikorskiego 1 września 1942 roku. Wskazał na materiały przedstawione w wystawie, które przybliżają legendę polskiego lotnictwa, człowieka czynu, człowieka skromnego, wielkiego patriotę, który w służbie ojczyzny poświęcił swe życie , który w obronie ojczyzny zapłacił najwyższa cenę.

Pan Pawliszewski powiedział, że do wystawy udostępniły swoje materiały i dokumenty liczne archiwa i muzea , instytucje i osoby prywatne. Oraz podkreślił, że pan Maciej Skarżyński, syn bohatera lotu atlantyckiego udostępnił wiele zdjęć i dokumentów, w wystawie są również dokumenty udostępnione, także przez Ambasadę Brazylii w Warszawie, Polską Ambasadę w Meksyku, Związek Polaków w Argentynie, organizacje polonijne w Brazylii i 8. Bazę Lotnictwa Transportowego im. Płk Pil Stanisława Jakuba Skarżyńskiego w Krakowie z uroczystych obchodów 85. rocznicy historycznego lotu, jakie odbyły się w Krakowie w Kościele Garnizonowym p w. św. Agnieszki oraz w 8. Bazie w Balicach (Uroczystość odsłonięcia Tablicy w Kościele Garnizonowym w Krakowie odbyła się 7 maja 2018r., Tablicę wmurowaną w Kościele odsłonił pan Maciej Skarżyński wraz z Dowódcą 8.BLTR, płk pil Pawłem Bigosem.)

Stanisław Skarżyński

Kolejnym punktem programu było przedstawienie prezentacji multimedialnej autorstwa Pana Michała Starosty ze Stowarzyszenia Polsko-Argentyńskiego. W prezentacji Pan Michał przedstawił świat widziany oczami płk pil Stanisława Skarżyńskiego na podstawie Jego książki z 1934 roku, odnoszący się do wydarzeń z 1933 roku - lotu Pułkownika Skarżyńskiego do Argentyny oraz Jego pobytu w Argentynie. Na slajdach Goście mogli zobaczyć archiwalne materiały z gazet argentyńskich i polskich, potwierdzające, jak wielkiego wyczynu dokonał legendarny lotnik, oraz jak wielką przyjaźnią darzą się narody polskie, argentyńskie i brazylijskie. W prezentacji zaprezentowane zostało również lotnictwo argentyńskie z tamtego okresu oraz kunszt pilotażu. Pan Starosta podczas prezentacji podkreślił istotę wizyt dyplomatycznych i wśród lotnictwa argentyńskiego, które przyczyniły się do postawienia fundamentów wymiany myśli technicznej, ale przede wszystkim promowania Polski na drugiej półkuli, jako suwerennej i niepodległej. W prezentacji pokazał również spotkania płk pil S. Skarżyńskiego z polonią, które oprócz wizyt towarzyskich, miały na celu utwierdzić Polaków o sile Polski. Prezentacja zawierała też inne ciekawostki.

Po prezentacji resume wygłosił Przedstawiciel MSZ Pan Marek Pernal, Ambasador RP w Argentynie w latach 2016 – 2018. Wskazał na istotę, że czasami najmniejszy „ta mała pchełka polskich konstruktorów”, może więcej zdziałać niż „wielcy”. Jeden człowiek, taki jak płk pil Stanisław Skarżyński może więcej zdziałać, niż wielu. Podkreślił istotę kontynuacji pamięci o tym wielkim człowieku i kontynuacji przyjaźni polsko-argentyńskiej i polsko-latynoskiej.

W klimat tamtych lat muzycznie wprowadzili Gości Pan Dawid Ludkiewicz i Pan Mariusz Chmielewski poprzez swoje aranżacje pianistyczno-akordeonowe łączące muzykę polską i latynoską.

Oprócz wyżej wymienionych osób, swoją obecnością na wernisażu zaszczycili przedstawiciele korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce: Ambasador Brazylii, Ambasador Panamy, Ambasador Peru, I sekretarz Wenezueli.

Z sił powietrznych Wojska Polskiego Pan gen bryg pil Sławomir Żakowski Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych -Dowództwo Komponentu Powietrznego. Delegacja z 8 BLTr w Krakowie, Piloci, ze Stowarzyszenia Lotnicza Warszawa Pan Adam Kostyra, oraz Redaktor naczelny Przeglądu Lotniczego.

Stanisław Skarżyński

Przybyło również liczne grono członków Stowarzyszenia Polsko-Argentyńskiego i Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego oraz inne osoby. Uroczystość zwieńczyły nieoficjalne rozmowy i poczęstunek, gdzie uczestnicy mogli skosztować, między innymi, wyśmienitych pasztecików i koreczków przygotowanych przez Panią Teresę Kobryner członka Stowarzyszenia Polsko-Argentyńskiego, pomysłodawczynię organizacji wydarzenia.

W dniach 17 października - 6 listopada w Galerii Słonecznej, mieszczącej się w budynku biblioteki przy ul. Meissnera 5 w Warszawie, eksponowano wystawę „Stanisław Skarżyński, Historyczny lot przez Atlantyk 1933”, a na monitorach biblioteki można było oglądać prezentację multimedialną o wielkim Polaku.

Autorzy fotografii z wernisażu: Pani Katarzyna Chacińska, Pan Robert Martyna, Pan Michał Starosta, zdjęcia wykonane dzięki uprzejmości Pana Macieja Skarżyńskiego.

opracował: Michał Starosta

12/11/18

Człowiek Niepodległej

„Stanisław Skarżyński, lot przez Atlantyk 1933”. Z okazji 85 rocznicy historycznego lotu.

Zdjęcie medalu Louisa Blériota (ze zbiorów p. Macieja Skarżyńskiego)

Zdjęcie medalu Louisa Blériota

W dniu 7 maja 1933 r. kpt. pil. Stanisław Jakub Skarżyński ustanowił światowy rekord odległości w linii prostej bez lądowania na dystansie 3 582 km, w drugiej kategorii samolotów turystycznych lekkich do 450 kg (cała trasa lotu odbyła się z Warszawy do Buenos Aires). Za ten wyczyn został uhonorowany Medalem im. Louisa Blériota, przyznanym mu w 1936 r. przez Międzynarodową Federację Lotniczą (FAI). Medal ustanowiony w 1936 roku, przyznawany jest za wybitne osiągnięcia i wyczyny lotnicze: odległości, wysokości, prędkości lekkich samolotów. Historia minionych 85 lat wskazuje, że Stanisław Skarżyński jest jedynym Polakiem, który otrzymał to zaszczytne odznaczenie, a jego rekordowy przelot w całej stuletniej historii lotnictwa polskiego oraz historii lotnictwa światowego nie został pobity. Ten historyczny lot przez Atlantyk rozsławił również sprawność i wytrzymałość konstrukcji samolotu RWD-5 bis, dzieła polskich inżynierów.

Stanisław Skarżyński, wielki patriota i uczestnik walk o odzyskanie przez Polskę niepodległości, stał się wzorem do naśladowania, legendą promującą niepodległą Polskę na całym świecie. Podczas pobytu w Brazylii i w Argentynie zawsze był witany z wielkim entuzjazmem. Wszystkie jego spotkania dyplomatyczne z władzami Brazylii i Argentyny oraz z przedstawicielami lotnictwa obu tych krajów, służyły promocji Polski niepodległej w świecie oraz rozwijaniu polskiego lotnictwa we współpracy z innymi krajami.

Swoim wyczynem Stanisław Skarżyński udowodnił, że można pokonywać przeciwności, mimo niepełnosprawności fizycznej po otrzymanym postrzale. Swoją postawą sprawiał, że Polacy mieszkający w Argentynie i w Brazylii mieli poczucie dumy, że Polska, która niedawno odzyskała niepodległość i ponownie zaistniała na mapie politycznej Europy, staje się krajem silnym i suwerennym. Swoją charyzmą, empatią i życzliwością, postępowaniem z klasą – jak gentleman (lot nad Atlantykiem odbył w garniturze, miał ze sobą płaszcz i kapelusz – „jeśli się uda, to wystąpię z klasą”), stał się wzorem dla przyszłych pokoleń Polaków.

Stanisław Skarżyński był Dowódcą Bazy Lotniczej RAF Lindholme i pilotem polskiego 305 Dywizjonu Bombowego. Zginął w dniu 26 czerwca 1942 r. w czasie powrotu z wielkiego nalotu na Bremę. Naczelny Wódz mianował go pośmiertnie (z dniem 1 września 1942 r.) pułkownikiem, a Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Płk pil. Stanisław Jakub Skarżyński jest patronem 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach, a jego imię patronuje wielu instytucjom, szkołom, ulicom i placom w kilkunastu miastach Polski.

Autor tekstu: Michał Starosta.

Poniżej: Stanisław Skarżyński stoi przed samolotem RWD-5 bis.

Stanisław Skarżyński stoi przed samolotem RWD-5 bis
źródło: Jan Rychter - Fotografia - http://photo.rychter.com/

Zobacz też:
 • Seminarium o Stanisławie Skarżyńskim
 • Historia pewnego samolotu – 21. egzemplarz RWD-5 (SP-LOT)
 • Prezentacja
 • Stanisław Skarżyński

  17/10/18

  Płk Stanisław Skarżyński - bohaterski pilot XX wieku

  Stanisław Jakub Skarżyński – kim był, gdzie był, po co i czy o Nim pamiętamy? Na te i wiele innych pytań, będzie można znaleźć odpowiedź podczas wernisażu wystawy: „STANISŁAW SKARŻYŃSKI HISTORYCZNY LOT PRZEZ ATLANTYK 1933”, który odbędzie się 17 października 2018 roku. Przy pięknej muzyce, będzie można przenieść się na początek wieku razem ze słynnym lotnikiem oraz dowiedzieć się wielu ciekawostek i poznać tę wspaniałą postać, która przemierzyła Atlantyk, kończąc trasę w dalekim Buenos Aires, aby jednoczyć Polaków na obu półkulach. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ambasady Republiki Argentyny.

  Płk Stanisław Skarżyński

  Ze zbiorów Pana Macieja Skarżyńskiego; wszelkie prawa zastrzeżone.

  Płk Stanisław Skarżyński

  Płk Stanisław Skarżyński

  15/10/18

  Nada Especial

  Nada Especial
  Szanowni Państwo,

  Mamy przyjemność poinformować, że w październiku w trzech miastach w Polsce wystąpi grupa teatralna “Pablito no clavó nada”. Artyści zaprezentują spektakl “Nada Especial” w reżyserii Braiana Alonso, inspirowany powieścią „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza.

  Oto jak opisuje spektakl Teatr Powszechny w Radomiu:

  „Spektakl stanowi swego rodzaju artystyczne śledztwo, do którego bodźcem stała się dla młodej argentyńskiej grupy Pablito no clavó nada powieść „Ferdydurke". Twórcy, przyglądając się wszechobecnej fasadowej dojrzałości, próbują znaleźć jej związek z naszą intymną rzeczywistością i światem, w którym żyjemy. Artyści przy użyciu banalnych i pozornie bezsensownych narzędzi, próbują uwolnić wyobraźnię, odkryć prawdziwe, zakodowane w każdym z nas pragnienia, chcą odzyskać szanse na bycie niepoważnym, rozwiązłym i nieistotnym.”

  Harmonogram spektakli w Polsce:

  NIEDZIELA, 21 pażdziernika, 16.00 Teatr Powszechny Jan Kochanowski, Plac Jagielloński 15, Radom

  CZWARTEK, 25 pażdziernika , 19.00 Teatr Barakah, Paulińska 28, Kraków

  PONIEDZIAŁEK, 29 października, 20.00 Teatr Druga Strefa, Magazynowa 14A, Warszawa

  Zachęcamy do kupowania biletów na spektakle grupy!

  instagram.com/pablitonoclavonada

  facebook.com/pablitonoclavonada

  Nada Especial

  Nada Especial

  08/10/18

  Wielkie święto tanga

  Fudnacja Kulturo, tym razem, zaprasza do Kielc. Wydarzenia zostały objęte honorowym patronatem Ambasady Republiki Argentyny. Uroczystą inauguracją wystawy "Modne Tango", 26. października, rozpocznie się wielkie święto tanga. W programie, między innymi, dancing z prawnukiem Mieczysława Fogga, koncert tang w wykonaniu argentyńskiego artysty - to tylko niektóre atrakcje.

  Muzyka łączy i zbliża ludzi - Chór z Mendozy

  Chór z Mendozy
  Chór z Mendozy (Mendoza City Choir) powstał w 1983 roku z inicjatywy lokalnego Urzędu Miasta. Od założenia kieruje nim Maestro Ricardo Portillo. Artyści współtworzący zespół to nie tylko zawodowi muzycy, ale również utalentowani pasjonaci, którzy swój czas wolny poświęcają muzyce.

  W ciągu swojej 35-letniej kariery zespół wystąpił nie tylko w najważniejszych miastach Argentyny, ale również w Chile, Brazylii i Urugwaju. Artyści z Mendozy po raz drugi goszczą w Europie – w ramach pierwszej trasy koncertowej wystąpili we Francji, Hiszpanii i we Włoszech. Na swoim koncie mają ponad 15 nagród zdobytych zarówno w konkursach argentyńskich, jak i międzynarodowych.

  Ricardo Portillo ukończył dyrygenturę chóralną na Narodowym Uniwersytecie w Cuyo (Mendoza, Argentyna). Następnie pogłębiał swoją wiedzę w zakresie dyrgentury symfonicznej i chóralnej pod opieką takich artystów jak Guillermo Scarabino, Roberta Sunda, czy Helmuth Rilling. W latach 1981-2014 wykładał dyrygenturą chóralną na Narodowym Uniwersytecie w Cuyo.

  Jest założycielem, kierownikiem i głównym dyrygentem Chóru z Mendozy od początku istnienia zespołu. Od 1995 roku dyryguje również Chórem Uniwersyteckim Aconcagua. Kierowane przez niego zespoły są laureatami licznych nagród w konkursach argentyńskich i międzynarodowych. Maestro Portillo prowadził wiele lekcji mistrzowskich w kraju i za granicą.


  Chór z Mendozy

  Nasz Przyjacielu, gdziekolwiek jesteś... Ignacy Stanisław Krasicki - Wspomnienie

  19/06/18

  Spotkanie pożegnalne z Panią Ambasador Patrycją Beatriz Salas

  W związku z zakończeniem misji dyplomatycznej w Polsce Pani Ambasador Patrycja Beatriz Salas spotkała się z delegacją Stowarzyszenia Polsko-Argentyńskiego, w siedzibie Ambasady w Warszawie w dniu 21 maja 2018 roku. Spotkanie było okazją do przekazania Pani Ambasador wyrazów szacunku oraz podziękowania Jej za wieloletnią i owocną współpracę z naszym Stowarzyszeniem. Słowa podziękowania przekazaliśmy zarówno w imieniu członków Stowarzyszenia, jak również wszystkich fundacji i ośrodków kultury, z którymi Stowarzyszenie pozostaje w stałej współpracy.

  Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze i zostaliśmy poczęstowani argentyńskim specjałem - ciastem z pigwą, specjalnie przygotowanym na nasze spotkanie.

  Pani Ambasador przekazała pozdrowienia i podziękowania dla władz i członków Stowarzyszenia za wieloletnią współpracę i życzliwość oraz wręcz przyjacielskie kontakty. Wyraziła również oczekiwanie, że nasze Stowarzyszenie będzie kontynuować przyjacielskie relacje z Ambasadą oraz aktywnie rozwijać polsko-argentyńskie stosunki we wszystkich możliwych dziedzinach.

  W trakcie tej bardzo miłej rozmowy wspominaliśmy z Panią Ambasador wspólnie zrealizowane projekty, podkreślając fakt, że stało się to możliwe dzięki współpracy Stowarzyszenia ze Służewskim Domem Kultury, Galerią Delfiny, Fundacją Partytura, Fundacją Kulturo i Polskie Tango, Biblioteką Publiczną przy ul. Meissnera 5, Biblioteką Publiczną na Saskiej Kępie, Uniwersytetem Warszawskim, jak również współpracy z Archiwum Akt Nowych i Panem dr Krzysztofem Smolaną, podkreślając jego zaangażowanie i wkład w uczczenie w Polsce 200 rocznicy Niepodległości Argentyny. Pani Ambasador wspomniała również o współpracy naszego Stowarzyszenia z Fundación Chopiniana w Buenos Aires, Biblioteką im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires oraz innymi organizacjami działającymi w Argentynie.

  Pani Ambasador Patrycja Beatriz Salas podkreśliła zaangażowanie Stowarzyszenia w promowanie kultury argentyńskiej w Polsce, w tym sztuki, malarstwa, muzyki, tańca, śpiewu, literatury, geografii i przyrody Argentyny poprzez organizowanie konferencji, wystaw i imprez integracyjnych, jak również współpracy naukowo-technicznej w różnych dziedzinach.

  Korzystając z okazji zbliżającego się Święta Narodowego Republiki Argentyny (9 lipca), delegacja złożyła Pani Ambasador okolicznościowe życzenia oraz życzenia sukcesów i pomyślności w Jej służbie dyplomatycznej.

  Na zakończenie spotkania złożyliśmy Pani Ambasador życzenia sukcesów i pomyślności w Jej służbie na rzecz rozwoju wszechstronnych i przyjaznych stosunków argentyńsko-polskich. Wręczyliśmy Pani Ambasador pamiątkowy obraz z dedykacją.

  Michał Starosta

  21/03/18

  Weekend Argentyński w Płocku już za nami…

  Weekend Argentyński w Płocku
  Uczestnicy mogli nie tylko podziwiać zbiorową wystawę fotograficzną pt. „Kolory Argentyny”, wysłuchać czterech ciekawych i zróżnicowanych tematycznie odczytów, ale i także obejrzeć piękny pokaz tanga argentyńskiego. Mieszkańcy Płocka i zaproszeni goście nie zawiedli, w imprezie uczestniczyło w sobotę 10.03 - ok. 70 osób, a w niedzielę 11.03 ponad 120 osób.

  Impreza odbyła się pod patronatem Ambasady Republiki Argentyny w Polsce z udziałem Sekretarza Ambasady Pana Miguela A. Cuña , a jej organizatorami byli Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki Dom Darmstadt i Stowarzyszenie Polsko-Argentyńskie.

  fot. Joanna Suszyńska i Rafał Kobylecki

  argentynski_Plock_Dom_Darmstadt_3_w

  argentynski_Plock_Dom_Darmstadt_5_w

  Weekend Argentyński w Płocku

  28/02/18

  Weekend Argentyński w Płocku

  Serdecznie zapraszamy na I Weekend Argentyński w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki Dom Darmstad, 10-11.03.2018.

  Do zobaczenia!

  Weekend Argentyński w Płockim Ośrodku Kultury 10-11.03.2018