19/06/18

Spotkanie pożegnalne z Panią Ambasador Patrycją Beatriz Salas

W związku z zakończeniem misji dyplomatycznej w Polsce Pani Ambasador Patrycja Beatriz Salas spotkała się z delegacją Stowarzyszenia Polsko-Argentyńskiego, w siedzibie Ambasady w Warszawie w dniu 21 maja 2018 roku. Spotkanie było okazją do przekazania Pani Ambasador wyrazów szacunku oraz podziękowania Jej za wieloletnią i owocną współpracę z naszym Stowarzyszeniem. Słowa podziękowania przekazaliśmy zarówno w imieniu członków Stowarzyszenia, jak również wszystkich fundacji i ośrodków kultury, z którymi Stowarzyszenie pozostaje w stałej współpracy.

Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze i zostaliśmy poczęstowani argentyńskim specjałem - ciastem z pigwą, specjalnie przygotowanym na nasze spotkanie.

Pani Ambasador przekazała pozdrowienia i podziękowania dla władz i członków Stowarzyszenia za wieloletnią współpracę i życzliwość oraz wręcz przyjacielskie kontakty. Wyraziła również oczekiwanie, że nasze Stowarzyszenie będzie kontynuować przyjacielskie relacje z Ambasadą oraz aktywnie rozwijać polsko-argentyńskie stosunki we wszystkich możliwych dziedzinach.

W trakcie tej bardzo miłej rozmowy wspominaliśmy z Panią Ambasador wspólnie zrealizowane projekty, podkreślając fakt, że stało się to możliwe dzięki współpracy Stowarzyszenia ze Służewskim Domem Kultury, Galerią Delfiny, Fundacją Partytura, Fundacją Kulturo i Polskie Tango, Biblioteką Publiczną przy ul. Meissnera 5, Biblioteką Publiczną na Saskiej Kępie, Uniwersytetem Warszawskim, jak również współpracy z Archiwum Akt Nowych i Panem dr Krzysztofem Smolaną, podkreślając jego zaangażowanie i wkład w uczczenie w Polsce 200 rocznicy Niepodległości Argentyny. Pani Ambasador wspomniała również o współpracy naszego Stowarzyszenia z Fundación Chopiniana w Buenos Aires, Biblioteką im. Ignacego Domeyki w Buenos Aires oraz innymi organizacjami działającymi w Argentynie.

Pani Ambasador Patrycja Beatriz Salas podkreśliła zaangażowanie Stowarzyszenia w promowanie kultury argentyńskiej w Polsce, w tym sztuki, malarstwa, muzyki, tańca, śpiewu, literatury, geografii i przyrody Argentyny poprzez organizowanie konferencji, wystaw i imprez integracyjnych, jak również współpracy naukowo-technicznej w różnych dziedzinach.

Korzystając z okazji zbliżającego się Święta Narodowego Republiki Argentyny (9 lipca), delegacja złożyła Pani Ambasador okolicznościowe życzenia oraz życzenia sukcesów i pomyślności w Jej służbie dyplomatycznej.

Na zakończenie spotkania złożyliśmy Pani Ambasador życzenia sukcesów i pomyślności w Jej służbie na rzecz rozwoju wszechstronnych i przyjaznych stosunków argentyńsko-polskich. Wręczyliśmy Pani Ambasador pamiątkowy obraz z dedykacją.

Michał Starosta