31/03/23

Prezentacja książki przygotowanej z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Argentyną pt. 200 lat obecności polskiej w Argentynie


 

PREZENTACJA KSIĄŻKI "200 LAT OBECNOŚCI POLSKIEJ W ARGENTYNIE"

31 marca odbyła się prezentacja książki "200 LAT OBECNOŚCI W ARGENTYNIE tom studiów z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Argentyną" ", którego przygotowanie  koordynował dr hab. Jerzy Mazurek we współpracy ze Stowarzyszeniem Polsko-Argentyńskim oraz przy wsparciu Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
 
Publikacja miała również wsparcie Ambasady Republiki Argentyńskiej w Polsce Embajada de la República Argentina en Polonia oraz Ambasady RP w Buenos Aires Embajada de Polonia en Buenos Aires, których Ambasadorki, Ana María Ramírez i Aleksandra Piątkowska, napisały artykuły, od których rozpoczyna się publikacja. 
 
Książka zawiera artykuły poruszające różnorodne tematy, które składają się na różne aspekty stosunków między Argentyną a Polską, świadczące o 100 latach stosunków dyplomatycznych i 200 latach polskiej obecności w Argentynie. Publikacja jest w sprzedaży w języku polskim pod adresem: https://mhprl.pl/.../200-lat-obecnosci-polskiej-w.../

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "200 AÑOS DE PRESENCIA POLACA EN ARGENTINA" 

El día 31 de marzo tuvo lugar la presentación del libro "200 años de presencia polaca en la Argentina - Volumen de estudios con motivo del centenario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Argentina y Polonia" que contó con la coordinación del dr. hab. Jerzy Mazurek, la cooperación de la Asociación Polaco-Argentina y el apoyo del Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW y el Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.

La publicación contó también con el apoyo de la Embajada de la República Argentina en Polonia y la Embajada de Polonia en Buenos Aires, cuyas respectivas Embajadoras, Ana María Ramírez y Aleksandra Piątkowska, escribieron los artículos con los que se inicia la publicación.

El libro incluye artículos que cubren una diversidad de temas que hacen a los distintos aspectos de las relaciones entre la Argentina y Polonia, dando testimonio de 100 años de relaciones diplomáticas y 200 años de presencia polaca en Argentina.

La publicación se encuentra a la venta en idioma polaco en: https://mhprl.pl/.../200-lat-obecnosci-polskiej-w.../

 

  
 

 
 
 29/03/23

Zaproszenie na prezentację książki z okazji setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzu Polską i Argentyną

Publikacja została wydana z okazji 100-nej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Argentyną pt. 200 lat obecności polskiej w Argentynie.

Wydawnictwo postało pod redakcją dr hab. Jerzego Mazurka, dzięki dużemu zaangażowaniu członków, sympatyków Stowarzyszenia oraz innych autorów, we współpracy z Instytutem Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, przy  poparciu Ambasady Argentyny w Polsce i Ambasady RP w Argentynie.

Publikacja jest również uczczeniem 10-letniej działalności Stowarzyszenia Polsko-Argentyńskiego, której jest poświęcony jeden z artykułów książki.

Zaproszenie na prezentację, która odbędzie się w najbliższy piątek 31 marca o godzinie 17.00 w Warszawie, przy al. Wilanowskiej 204 oraz pismo JE Any Marii Ramirez, Ambasador Republiki Argentyny, o objęciu patronatem honorowym Ambasady Republiki Argentyńskiej wydarzenia z jednoczesnym podziękowaniem jego organizatorom, zostały zamieszczone poniżej.