19/12/14

Walne Zebranie Stowarzyszenia i spotkanie gwiazdkowe

Zgodnie z porządkiem obrad Walne Zebranie Stowarzyszenia zatwierdziło decyzje Zespołu Organizacyjnego w sprawie członkostwa pp. Bożeny Weroniki Bahdaj, Jana Tadeusza Janika, Marka Kałużnego, Mirosławy Majewskiej i Andrzeja Mącznika. Nowym członkom Stowarzyszenia przekazujemy gratulacje i życzenia satysfakcji z działalności w naszym środowisku. Zebranie zaakceptowało rozesłane wcześniej sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2014 r. i przedstawione na zebraniu przez pana Mirosława Szkulteckiego sprawozdanie finansowe. Następnie przedyskutowano propozycje dalszej działalności przedstawione przez Eugeniusza Noworytę i, po ich uzupełnieniu, przyjęto plan pracy Stowarzyszenia na rok 2015.

Po zakończeniu zebrania odbył się pokaz filmu dokumentalnego pana Krzysztofa Żurowskiego „Tango Papieża” z udziałem Autora, który w barwny sposób opowiedział też o okolicznościach powstania tego bardzo interesującego dokumentu. W pokazie filmu oraz spotkaniu gwiazdkowym uczestniczyła pani ambasador Argentyny Patricia Salas z małżonkiem, Nelsonem Espadą oraz inni goście, wśród nich przedstawiciele środowiska artystycznego Galerii Delfiny, która kolejny raz udostępniła nam swoje pomieszczenia. Pani ambasador, przedstawiciel Stowarzyszenia i pan Ignacy Krasicki złożyli zebranym życzenia świąteczne i noworoczne, a ożywione i ciekawe spotkanie, na którym serwowane było wino i argentyńskie empanady ( dzieło Cristiana Rubina ) oraz inne przysmaki przyniesione przez jego uczestników trwało kilka godzin i przyniosło nowe inicjatywy, które wzbogacą działalność Stowarzyszenia.