19/12/14

Walne Zebranie Stowarzyszenia i spotkanie gwiazdkowe

Zgodnie z porządkiem obrad Walne Zebranie Stowarzyszenia zatwierdziło decyzje Zespołu Organizacyjnego w sprawie członkostwa pp. Bożeny Weroniki Bahdaj, Jana Tadeusza Janika, Marka Kałużnego, Mirosławy Majewskiej i Andrzeja Mącznika. Nowym członkom Stowarzyszenia przekazujemy gratulacje i życzenia satysfakcji z działalności w naszym środowisku. Zebranie zaakceptowało rozesłane wcześniej sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2014 r. i przedstawione na zebraniu przez pana Mirosława Szkulteckiego sprawozdanie finansowe. Następnie przedyskutowano propozycje dalszej działalności przedstawione przez Eugeniusza Noworytę i, po ich uzupełnieniu, przyjęto plan pracy Stowarzyszenia na rok 2015.

Po zakończeniu zebrania odbył się pokaz filmu dokumentalnego pana Krzysztofa Żurowskiego „Tango Papieża” z udziałem Autora, który w barwny sposób opowiedział też o okolicznościach powstania tego bardzo interesującego dokumentu. W pokazie filmu oraz spotkaniu gwiazdkowym uczestniczyła pani ambasador Argentyny Patricia Salas z małżonkiem, Nelsonem Espadą oraz inni goście, wśród nich przedstawiciele środowiska artystycznego Galerii Delfiny, która kolejny raz udostępniła nam swoje pomieszczenia. Pani ambasador, przedstawiciel Stowarzyszenia i pan Ignacy Krasicki złożyli zebranym życzenia świąteczne i noworoczne, a ożywione i ciekawe spotkanie, na którym serwowane było wino i argentyńskie empanady ( dzieło Cristiana Rubina ) oraz inne przysmaki przyniesione przez jego uczestników trwało kilka godzin i przyniosło nowe inicjatywy, które wzbogacą działalność Stowarzyszenia.

17/11/14

Recital Marthy Noguery

W dniu 14. listopada 2014 r. w Klubie Kultury Saska Kępa w Warszawie odbył się koncert argentyńskiej pianistki, Marthy Noguery. Artystka przybyła do nas po swoich występach w Wiedniu, odpowiadając życzliwie na zaproszenie Stowarzyszenia Polsko-Argentyńskiego, które zorganizowało Jej warszawski koncert we współpracy z Klubem Kultury Saska Kępa. Honorowy patronat nad koncertem objęła Ambasada Argentyny w Polsce.

Artystka ma liczne związki z naszym krajem: swój warsztat muzyczny doskonaliła m.in. pod kierunkiem prof. Jana Ekiera, a jej bogaty repertuar obejmuje m.in. wszystkie dzieła Chopina, które prezentowała na koncertach i nagrała na płytę. Za upowszechnianie twórczości naszego wielkiego kompozytora na świecie została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Od 2001 r. przewodniczy założonej z Jej inicjatywy Fundacji Chopinowskiej w Argentynie i jest dyrektorem artystycznym międzynarodowych festiwali chopinowskich w Buenos Aires.

W programie tegorocznego, warszawskiego koncertu Marthy Noguery znalazły się dzieła Mozarta, Beethovena, Chopina i argentyńskiego kompozytora, Ginastery. Grę Artystki zebrani nagrodzili owacją na stojąco. Na koncert przybyło ponad 200 osób, co jest ewenementem w kronikach recitali organizowanych w Klubie. Wśród publiczności byli znani kompozytorzy i pianiści oraz inni przedstawiciele warszawskiego środowiska artystycznego. Ambasadę Argentyny reprezentował jej Sekretarz, pan Miguel Angel Cuna, a Klub Kultury Saska Kępa - jej Dyrektor, pani Maria Juszczyk. W imieniu Stowarzyszenia Polsko-Argentyńskiego zgromadzonych powitał jego przedstawiciel, dr Eugeniusz Noworyta, który podkreślił zasługi argentyńskiej pianistki dla popularyzacji polskiej muzyki oraz podziękował Artystce , kierownictwu Klubu Kultury i Ambasady Argentyny za pełną życzliwości współpracę i pomoc w realizacji tej inicjatywy. Po koncercie autografy, pamiątkowe zdjęcia i ożywione rozmowy utrwaliły pamięć o tym wspaniałym, muzycznym wieczorze.

28/10/14

Wieczór literacki

W dniu 22 października 2014 r. w Bibliotece Publicznej im. Z.J. Rumla w Warszawie odbyło się spotkanie na temat współczesnej prozy argentyńskiej zorganizowane przez Stowarzyszenie Polsko-Argentyńskie i zaprzyjaźnioną z nami wymienioną wyżej Bibliotekę. Uczestników spotkania powitała pani Dyrektor Mirosława Majewska. Obecni byli m.in. Kierownik Komisji Kultury Rady Dzielnicy Praga Południe, pan Ryszard Kalkhoff i reprezentujący Ambasadę Argentyny, jej Sekretarz, pan Miguel Angel Cuna. Na uwagę zasługuje też udział grupy studentów Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Niezwykle ciekawą prelekcję na temat współczesnej literatury argentyńskiej wygłosiła pani dr Barbara Jaroszuk z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, autorka niedawno wydanej książki pt. „Traumy i zabawy. Współczesna proza argentyńska (1983 – 2013 )”. W sposób bardzo przejrzysty przedstawiła kierunki tej literatury, jej uwarunkowania i zasadnicze tematy. Przybliżyła też najwybitniejszych autorów i omówiła najciekawsze dzieła. W rozmowie uczestnikami spotkania i w odpowiedziach na pytania ukazała związki współczesnej prozy argentyńskiej z jej wybitnymi twórcami, jak Jorge Luis Borges czy Ernesto Sabato. Szczególne zainteresowanie wzbudziła informacja pani Doktor o polskich śladach w argentyńskiej literaturze, a zwłaszcza wciąż budzącej zainteresowanie i obecnej w życiu kulturalnym Argentyny twórczości Witolda Gombrowicza, który, jak wiadomo, przebywał 24 lata na emigracji w tym kraju i napisał tam kilka ze swych najważniejszych dzieł.

Na zakończenie spotkania pani dr Jaroszuk wręczyła egzemplarze swej książki pani Dyrektor Majewskiej i Przedstawicielowi Stowarzyszenia Polsko-Argentyńskiego, Eugeniuszowi Noworycie. To bardzo udane i ciekawe spotkanie zakończyły ożywione rozmowy przy lampce wina.

08/10/14

Wystawa prac Delfiny Krasickiej

Wernisaż wystawy zorganizowanej przez Służewski Dom Kultury i Fundację Delfiny we współpracy ze Stowarzyszeniem Polsko - Argentyńskim miał miejsce 4 października 2014 r. w siedzibie SDK i spotkał się z dużym uznaniem licznie zgromadzonej publiczności.

Gości przywitała dyrektor Domu Kultury, pani Ewa Willmann, która wraz z córką malarki, panią Soledad Krasicką Ybarra i mężem Delfiny, redaktorem Ignacym Krasickim pełnili honory gospodarzy, tego bardzo udanego spotkania, zorganizowanego pod patronatem Ambasady Republiki Argentyny w Polsce. Pani ambasador Patrycja Salas podkreśliła zasługi niedawno zmarłej malarki dla rozwoju polsko – argentyńskiej współpracy kulturalnej, zaś Jej przyjaciele malarze: Zbigniew Nowoczacki i ambasador Sławomir Ratajski we wzruszających słowach przypomnieli osobę i dzieło Artystki.

Uroczystość uświetnił koncert Formacji Tango Para Todos oraz występ duetu tanecznego Luisa & Marcelo Almiron. Lampka wina i milonga, czyli potańcówka w rytmie tanga z udziałem publiczności zakończyły to niezwykłe spotkanie. Wystawę tkanin i haftów Delfiny Krasickiej można jeszcze obejrzeć przez cały październik i początek listopada br. w Służewskim Domu Kultury, ul. J.S. Bacha 15 w Warszawie. Serdecznie zapraszamy!

14/06/14

Polskie Andy

Jest to tytuł spotkania z dr Wojciechem Lewandowskim, geografem i podróżnikiem, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, jakie nasze Stowarzyszenie zorganizowało w ramach cyklu „Moje spotkania w Argentynie” w dniu 10 czerwca br. w Galerii Delfiny w Warszawie.

Po bardzo interesującej prezentacji dra Lewandowskiego, uczestnicy spotkania obejrzeli poruszający film dokumentalny w reżyserii Piotra Makosa, na podstawie scenariusza W. Lewandowskiego o polskich wyprawach w Andy: współczesnych i wcześniejszych, w okresie międzywojennym. To zestawienie dokonań różnych pokoleń naszych taterników wywiera głębokie wrażenie i rodzi szacunek dla ich pionierskich osiągnięć. A poza wszystkim, film ukazuje niezwykle ciekawe środowisko i fascynujące pod względem intelektualnym i etycznym postacie.

Spotkanie zakończyła tradycyjna lampka wina i ożywione rozmowy z udziałem twórców i uczestników wypraw w Andy oraz, co jest godne podkreślenia, uniwersyteckiej młodzieży, zainteresowanej tematyką spotkania i współpracą z naszym Stowarzyszeniem.

10/04/14

Setna rocznica urodzin Julio Cortazara

Z okazji setnej rocznicy urodzin argentyńskiego pisarza, w dniu 9 kwietnia br., w salach Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowane pod patronatem Ambasady Argentyny przez Stowarzyszenie Polsko – Argentyńskie i wspomnianą Bibliotekę. Licznie zebrani miłośnicy twórczości znakomitego pisarza zostali powitani przez Dyrektora Biblioteki, panią Mirosławę Majewską i Przedstawiciela Stowarzyszenia Eugeniusza Noworytę. W imieniu Ambasady przemawiała jej szefowa, pani Minister Patricia Beatriz Salas, która przybliżyła temat polsko-argentyńskich związków literackich i mówiła m.in. o popularności polskich noblistów: Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej, Witolda Gombrowicza, Zbigniewa Herberta i innych polskich pisarzy w Argentynie.

Z zainteresowaniem obejrzano dwa filmy dokumentalne poświęcone twórczości Cortazara: argentyński i polski, oba w formie biesiady literackiej z udziałem argentyńskich, francuskich i polskich przyjaciół pisarza, którego fascynacją, oczywiście po literaturze, był jazz. Nic też dziwnego, że w obu dokumentach istotną rolę, oprócz słowa mówionego, odgrywa muzyka.

Kulminacyjnym punktem spotkania było „Słowo o Cortazarze”, które wygłosiła tłumaczka jego dzieł pani Marta Jordan. Znała osobiście pisarza i nieraz rozmawiała z nim w czasie jego pobytów w Polsce. Jej relacja rzuciła światło nie tylko na warsztat Cortazara, ale też jego osobowość i fascynacje pisarza. Być może, typowy dla jego twórczości bunt przeciwko dominującym formom w literaturze i emocjonalny przekaz był praźródłem popularności jego książek w Polsce, której historia znaczona jest podobnymi zachowaniami. Bardzo interesujące były informacje o paryskich Targach Książki, które zainaugurowano pod znakiem setnej rocznicy urodzin Cortazara. Pani Jordan podarowała Bibliotece najnowsze, okolicznościowe publikacje, które przywiozła z Paryża, z okazji otwarcia Targów Książki i spotkania tłumaczy dzieł Cortazara. Ciekawostka: w Paryżu wytyczono trasę turystyczną „szlakiem wędrówek Cortazara i bohaterów jego książek” – do skorzystania!

Na zakończenie spotkania, pani Dyrektor Majewska przygotowała niespodziankę: mini recital tang argentyńskich, które zagrała na pianinie zaprzyjaźniona z Biblioteką, pani Bożena Sitek.

Literacka tematyka będzie jeszcze obecna w działalności Stowarzyszenia w bieżącym roku. Na jesień przewidujemy spotkanie poświęcone współczesnej literaturze argentyńskiej, na które już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.