02/12/22

Spotkanie z panią Martą Bryszewską, dyrektorką Biblioteki im.Ignacego Domeyki w Buenos Aires, w dniu 10 października 2022 roku

10 października 2022 roku  w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Warszawie  odbyło się spotkanie z panią Martą Bryszewską, dyrektorką Biblioteki im.Ignacego Domeyki w Buenos Aires. To jedna z najważniejszych polonijnych bibliotek na świecie. Została stworzona w 1960 roku, jako centrum kultury polskiej na kontynencie południowoamerykańskim. Udostępnia swoje zbiory emigrantom polskim, Polakom przebywającym czasowo w Argentynie i wszystkim zainteresowanym literaturą i kulturą polską.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Polsko-Argentyńskiego, przyjaciele i sympatycy a wśród nich m.in. prezes zaprzyjaźnionego Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego.

Spotkanie rozpoczęła Pani Mirosława Majewska - Dyrektor Biblioteki Publicznej im. ZJ.Rumla. Oprowadziła zebranych po przestronnej, nowoczesnej siedzibie biblioteki oraz opowiedziała o podejmowanych przez nią inicjatywach.

Następnie, w rozmowie prowadzonej przez Zofię Ratajską, przywitana z entuzjazmem pani Marta Bryszewska, opowiedziała o szczególnym charakterze pracy biblioteki im. Domeyki, o lekcjach polskiego, o wolontariacie i społecznym zaangażowaniu wszystkich, związanych z tym dziełem, osób. Ona sama przedstawiona została, wraz z szeregiem potomków polskich emigrantów, we wzruszającym filmie dokumentalnym Bohaterowie dnia codziennego. Autorka filmu, pani Sol Janik, jedynie wirtualnie mogła uczestniczyć w tej prezentacji, która, jak się okazało, odbyła się w dniu jej urodzin. Spotkanie zakończono więc chóralnym „sto lat” odśpiewanym na cześć jubilatki.