29/11/22

El Chalten w Galerii Delfiny 29.11.2022

W Galerii Delfiny odbyło się spotkanie z Krzysztofem Kasprzykiem, podróżnikiem, poetą, dziennikarzem. Pan Krzysztof opowiadał o swoich podróżach do Patagonii w Argentynie i Chile. Przedstawił dwa Parki

Narodowe: Los Graciales w Argentynie i Torres del Painew Chile. Z pasją opowiadał o szkole nauki latania kondorów, miejscach, które można było podziwiać na jego zdjęciach. Mówił o swoim trójkącie "bermudzkim". Na koniec licznie przybyli goście, w tym członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Polsko-Argentyńskiego mogli wysłuchać wybranych wierszy wyrecytowanych przez samego autora.

Więcej informacji na blogu www.krzysztofkasprzyk.ca