18/01/17

200 lat niepodległości Argentyny

W dniu 16 stycznia 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim miało miejsce ciekawe spotkanie w ramach obchodów tej ważnej rocznicy : w Sali Kolumnowej Instytutu Historii UW otwarta została wystawa p.t. „Polska i Polacy a niepodległa Argentyna 1816 – 2016” oraz odbyła się sesja naukowa poświęcona Argentynie.

Inicjatorami i organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie Polsko – Argentyńskie, Archiwum Akt Nowych oraz Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, przy poparciu i pomocy Ambasady Argentyny w Warszawie.

Obecnych było ponad 100 osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Sekretarzem Stanu, Janem Dziedziczakiem, Doradca Prezydenta RP, Tadeusz Deszkiewicz, ambasadorowie państw latynoamerykańskich i liczne grono studentów.

Zebranych powitała Dyrektor Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW , prof. Zofia Marzec. Następnie, o różnych aspektach historii stosunków polsko – argentyńskich, ze szczególnym uwzględnieniem roli argentyńskiej Polonii, mówili: Ambasador Argentyny w Polsce, Patricia Salas, Dyrektor Archiwum Akt Nowych, dr Tadeusz Krawczak i przedstawiciel Stowarzyszenia Polsko – Argentyńskiego, dr Eugeniusz Noworyta. Po wystawie oprowadzał Gości, jej twórca, dr Krzysztof Smolana.

Sesji naukowej, która nastąpiła po przerwie na kawę, przewodniczyła dr Urszula Ługowska, wicedyrektor Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. W referatach przestawione zostały niektóre aktualne problemy badawcze podejmowane przez polskie środowisko naukowe.

O współczesnych prozatorskich reinterpretacjach XIX-wiecznej Argentyny mówiła dr Barbara Jaroszuk, a dr Krzysztof Solana scharakteryzował archiwum Poselstwa RP w Buenos Aires z lat 1920-1945, przechowywane w Archiwum Akt Nowych.

Wystąpienie dr Katarzyny Moszczyńskiej zawierało informacje na temat perspektyw polsko argentyńskiej współpracy, realizowanej przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich.

W odpowiedziach autorów referatów na pytania uczestników sesji mówiono o nowych planach badawczych w środowisku warszawskiej iberystyki, kontaktach naukowych z argentyńskimi uniwersytetami, a także możliwościach udostępniania opracowywanych obecnie zasobów archiwalnych b. Poselstwa RP w Buenos Aires dla celów badawczych i studyjnych.

Zarówno sesja naukowa, jak i wystawa na pewno przyczynią się do lepszego poznania różnych aspektów polsko-argentyńskich stosunków i staną się inspiracją do rozwoju współpracy, zwłaszcza w sferze naukowej i kulturalnej.