22/12/15

Doroczne walne zebranie członków, koncert świąteczny i spotkanie gwiazdkowe

W dniu 21. grudnia 2015 r. odbyło się kolejne, doroczne walne zgromadzenie naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z porządkiem dnia uczestnicy zebrania zatwierdzili rozesłane wcześniej przez Internet sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2015 r. oraz sprawozdanie finansowe. Przedyskutowali też i zatwierdzili plan działania Stowarzyszenia na rok 2016, w którym najważniejszym akcentem będzie współudział w obchodach 200. rocznicy niepodległości Argentyny.

Zebranie zatwierdziło też decyzję Zespołu Organizacyjnego o przyjęciu do Stowarzyszenia dwóch nowych członków, państwa Ewy i Pawła P. Kołodzińskich. Życzymy im satysfakcji z działalności w naszym środowisku.

Po zebraniu, w sali widowiskowej Służewskiego Domu Kultury, odbył się koncert fortepianowy Rafała A. Łuszczewskiego, organizowany wspólnie przez nasze Stowarzyszenie i Dom Kultury, pod honorowym patronatem Ambasady Argentyny. Artysta zaprezentował utwory Fryderyka Chopina, Manuela de Falli, Astora Piazzoli i George’a Gershwina. Maestrię pianisty, należącego zresztą do kręgu przyjaciół naszego Stowarzyszenia, podziwiała liczna publiczność, wśród niej pani Ambasador Argentyny, Patricia Beatriz Salas. Koncert był połączony z promocją najnowszej płyty Artysty.

Na zakończenie, w pomieszczeniach Domu Kultury odbyło się spotkanie gwiazdkowe. W serdecznej atmosferze prowadzono ożywione rozmowy przy winie argentyńskim i z możliwością skosztowania pysznych wigilijnych potraw, przygotowanych przez gościnnych gospodarzy.

Fotografie dzięki uprzejmości Służewskiego Domu Kultury i autora, p. Jacka Zielińskiego.