24/04/15

Wiosna w Bibliotece

Bogaty program artystyczny wypełnił inauguracyjną imprezę 2015 roku zorganizowaną przez Stowarzyszenie Polsko-Argentyńskie we współpracy z warszawską Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla.

Zaczęło się od spotkania z autorem filmów dokumentalnych reż. Mirosławem Olszyckim i prezentacji dwóch jego filmów: ”Polacy z Misiones” i „Polacy z Buenos Aires”. Ten drugi film, był fragmentem powstającego większego dokumentu na temat Polonii zamieszkującej stołeczny region Argentyny. Reżyser jest równocześnie autorem książek i licznych artykułów prasowych o tematyce podróżniczej i historycznej, toteż z dużym zainteresowaniem uczestnicy spotkania wysłuchali fragmentów książki: „Ziemia czerwonych drzew”, pasjonującej relacji o dziejach polskiej emigracji do subtropikalnej, bardzo trudnej w początkach naszego osadnictwa, północnej krainy argentyńskiej. Zarówno filmy, jak i pełna ekspresji relacja ich autora wywarła na publiczności głębokie wrażenie.

Po spotkaniu z reż. M.Olszyckim, zebrani, wraz z liczną grupą osobistych przyjaciół, wzięli udział w wernisażu wystawy obrazów i fotografii Krzysztofa Szczepanika, zawodowego dyplomaty, nauczyciela akademickiego, autora wielu publikacji naukowych i albumowych, należącego do kręgu sympatyków naszego Stowarzyszenia. Pan Krzysztof, swoje pasje artystyczne rozwijał od wczesnej młodości. Jest autorem ponad 200 obrazów olejnych i 150 projektów okładek książkowych. Długie pobyty i wieloletnia fascynacja Mazurami i Włochami zaowocowały powstaniem wielu obrazów olejnych i fotografii tematycznych. Autor zestawia te dwa światy skłaniając do refleksji na temat wielokulturowości postrzeganej przez pryzmat różnic i podobieństw, które stwarza sama natura.

Na tym spotkaniu filmowo-malarskim był jeszcze jeden znaczący epizod w postaci przekazania zbioru interesujących książek Bibliotece przez panią Martę Jordan, znaną tłumaczkę literatury iberoamerykańskiej i animatorkę polsko-argentyńskiej współpracy kulturalnej w Ambasadzie Argentyny.

Wspaniałą atmosferę spotkania potwierdziły ożywione rozmowy jego uczestników i wpisy do księgi pamiątkowej Biblioteki wyrażające uznanie dla gospodyni tej, kolejnej wspólnej z naszym Stowarzyszeniem kulturalnej imprezy, pani Dyrektor Mirosławy Majewskiej i jej współpracowników.