07/03/13

​Prezentacja filmu dokumentalnego „Andy 1817”

​​W dniu 6 marca br. odbyła się prezentacja filmu dokumentalnego „Andy 1817”, autorstwa Hanny Woysław, dziennikarki i reżyser filmów dokumentalnych. Organizatorem pokazu było Stowarzyszenie Polsko-Argentyńskie, we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla w Warszawie.

​Honorowym gościem była pani Minister Patricia Beatriz Salas, Chargé d’Affaires a.i. Argentyny. ​Licznie przybyłych gości, członków i sympatyków Stowarzyszenia powitała Dyrektor Biblioteki, pani Mirosława Majewska, która poinformowała o najbliższych planach kierowanej przez nią placówki na rzecz upowszechnienia wiedzy o innych krajach oraz wyraziła zadowolenie z doskonale rozwijającej się współpracy Biblioteki ze Stowarzyszeniem Polsko-Argentyńskim.

​Z ramienia Stowarzyszenia zabrał głos jego Przedstawiciel, dr Eugeniusz Noworyta, który przedstawił Autorkę filmu i omówił historyczny kontekst prezentowanego dokumentu, nawiązującego do okresu walk o niezależność Ameryki Łacińskiej po proklamowaniu niepodległości przez Argentynę (1816), a przed jej uzyskaniem przez Chile (1818).

​Sam film nawiązuje do wydarzenia, utrwalonego w historycznych przekazach jako „przejście przez Andy”, czyli manewru wykonanego przez argentyński Korpus Andyjski w okresie między 12 stycznia i 8 lutego 1817 roku w celu przejścia przez łańcuch Andów z argentyńskiej prowincji Cuyo na terytorium Chile i uderzenia na stacjonujące tam oddziały realistów, wiernych koronie hiszpańskiej. Była to część strategii, jaką realizował generał José de San Martin, aby doprowadzić do końca misję uwolnienia Chile i Peru spod panowania Hiszpanii.

​Kanwą filmu są wspomnienia polskiego pułkownika Walerego Bulewskiego, który wraz z grupą polskich żołnierzy, po klęsce Napoleona, przybył do Ameryki Południowej i włączył się do nowego frontu walki o niepodległość w szeregach wyzwoleńczej armii gen. San Martina. W takich okolicznościach, już u zarania argentyńskiej niepodległości, powstawały zręby polsko-argentyńskich więzi tworząc fundament późniejszych międzypaństwowych stosunków.

​Po filmie, jego Autorka opowiedziała o realizacji filmu i jego bardzo pozytywnym przyjęciu w Argentynie. Odpowiadała też z wigorem i poczuciem humoru na liczne pytania zebranych, którzy z uznaniem przyjęli prezentowany dokument i docenili pomysł nałożenia współczesnej rekonstrukcji na historyczne, wciąż poruszające skalą trudności i poświęcenia wydarzenia. ​Spotkanie zakończyły ożywione rozmowy jego uczestników z Autorką filmu i przedstawicielami Argentyńskiej Ambasady przy lampce argentyńskiego wina.