05/03/24

Wykład prof. Marisy Martínez Pérsico na temat zbioru wierszy Jorge Luisa Borgesa "Inny, ten sam" na Uniwersytecie Warszawskim o godzinie 17:00 w piątek 8 marca 2024 roku

 

  

Ambasada Republiki  Argentyńskiej zaprasza osoby zainteresowane twórczością argentyńskiego pisarza Jorge Luisa Borgesa na wykład prof. Marisy Martínez Pérsico (w języku hiszpańskim) na temat zbioru jego wierszy "Inny, ten sam", który odbędzie się  w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (wejście od ul. Browarnej, róg Lipowej), w sali 0.410 na parterze budynku, o godzinie 17:00 w piątek 8 marca.


Miło nam poinformować, że w piątek 8 marca o godz. 17:00. Na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja w hołdzie 60. rocznicy wydania tomiku poezji "Inny, ten sam" Jorge Luisa Borgesa, prof. Marisy Martínez Pérsico. Marisa Martínez Pérsico ukończyła literaturę na Uniwersytecie w Buenos Aires oraz doktorat z filologii latynoskiej na Uniwersytecie w Salamance. Od 2010 roku mieszka we Włoszech, gdzie jest badaczką języka hiszpańskiego i tłumaczeń na Uniwersytecie w Udine. Od 2017 r. jest pracownikiem naukowym korespondentem w Narodowej Radzie Badań Naukowych i Technicznych (CONICET) w Argentynie. Koordynowała prace Komisji Nauk Humanistycznych RCAI (Sieć Naukowców Argentyńskich we Włoszech / Program Korzenie Ministerstwa Nauki i Technologii). Oprócz ważnych wyróżnień akademickich, Martínez Pérsico opublikowała osiem książek poetyckich. Konferencja odbędzie się w piątek 8 marca o godz. 17:00. w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (wejście od ul. Browarnej, róg Lipowej), w pokoju 0.410 na parterze budynku. Wstęp wolny. Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Conferencia de la Prof. Marisa Martínez Pérsico sobre “El otro, el mismo”, poemario de Jorge Luis Borges

Tenemos el agrado de comunicarles que el día viernes 8 de marzo a las 17:00 hs. tendrá lugar en la Universidad de Varsovia una conferencia en homenaje al 60° aniversario de la publicación del poemario "El otro, el mismo" de Jorge Luis Borges, a cargo de la Prof. Marisa Martínez Pérsico. Marisa Martínez Pérsico es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Reside en Italia desde 2010, donde es investigadora de Lengua y Traducción Española en la Università di Udine. Desde 2017 es investigadora correspondiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la Argentina. Coordinó la Comisión de Humanidades de la RCAI (Red de Científicos Argentinos en Italia / Programa Raíces del Ministerio de Ciencia y Tecnología). Además de haber recibido importantes reconocimientos académicos, la Lic. Martínez Pérsico ha publicado ocho libros de poesías. La conferencia tendrá lugar el día viernes 8 de marzo a las 17:00 hs. en el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia (entrada por calle Browarna, esquina Lipowa), en la sala 0.410 de la planta baja del edificio. La entrada es libre y gratuita. ¡Quedan todos cordialmente invitados!