28/10/14

Wieczór literacki

W dniu 22 października 2014 r. w Bibliotece Publicznej im. Z.J. Rumla w Warszawie odbyło się spotkanie na temat współczesnej prozy argentyńskiej zorganizowane przez Stowarzyszenie Polsko-Argentyńskie i zaprzyjaźnioną z nami wymienioną wyżej Bibliotekę. Uczestników spotkania powitała pani Dyrektor Mirosława Majewska. Obecni byli m.in. Kierownik Komisji Kultury Rady Dzielnicy Praga Południe, pan Ryszard Kalkhoff i reprezentujący Ambasadę Argentyny, jej Sekretarz, pan Miguel Angel Cuna. Na uwagę zasługuje też udział grupy studentów Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Niezwykle ciekawą prelekcję na temat współczesnej literatury argentyńskiej wygłosiła pani dr Barbara Jaroszuk z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, autorka niedawno wydanej książki pt. „Traumy i zabawy. Współczesna proza argentyńska (1983 – 2013 )”. W sposób bardzo przejrzysty przedstawiła kierunki tej literatury, jej uwarunkowania i zasadnicze tematy. Przybliżyła też najwybitniejszych autorów i omówiła najciekawsze dzieła. W rozmowie uczestnikami spotkania i w odpowiedziach na pytania ukazała związki współczesnej prozy argentyńskiej z jej wybitnymi twórcami, jak Jorge Luis Borges czy Ernesto Sabato. Szczególne zainteresowanie wzbudziła informacja pani Doktor o polskich śladach w argentyńskiej literaturze, a zwłaszcza wciąż budzącej zainteresowanie i obecnej w życiu kulturalnym Argentyny twórczości Witolda Gombrowicza, który, jak wiadomo, przebywał 24 lata na emigracji w tym kraju i napisał tam kilka ze swych najważniejszych dzieł.

Na zakończenie spotkania pani dr Jaroszuk wręczyła egzemplarze swej książki pani Dyrektor Majewskiej i Przedstawicielowi Stowarzyszenia Polsko-Argentyńskiego, Eugeniuszowi Noworycie. To bardzo udane i ciekawe spotkanie zakończyły ożywione rozmowy przy lampce wina.